top of page
חיפוש

מה רוצה לוין?

עודכן: 9 במאי 2023

למה הועדה לבחירת שופטיםככל שהאירועים מתפתחים ניתן אולי לשער לאן חותרים מובילי המהפכה המשטרית.

אני מניח קודם כל שנתניהו לווין ורטומן הם אנשים רציונאליים, כלומר, יודעים לנתח את המציאות ולפעול לקידום המטרות שלהם עצמם.

גם בהנחה שהם רוצים לקדם את כל החבילה שהציגו, ברור שהמשכה, ללא פשרה, תביא לפיצוץ, משבר חוקתי. לפי כל הסקרים, וגם לפי התבטאויות של בכירים במערכות הביטחון השונות, נראה שידם תהיה על התחתונה. כלומר יש סיכוי גדול של פגיעה בכוחם הפוליטי.

גם אם הם לא צפו את עוצמת ההתנגדות הציבורית, כבר היה להם מספיק זמן להתאים את עצמם. אפשר להבין את ההיגיון המנחה את המהלכים עד כה ככלי מיקוח. הן רוחב ההצעות לשינויים והן האופן משדרים כוונה רצינית מצד אחד, ומצד שני, משאירים מרחב משמעותי לפשרה. השיטה הזאת לא חדשה. משרד האוצר נוקט בה כמעט כל שנה. דוחפים להצעת התקציב ולחוק ההסדרים כמה הצעות שערורייתיות, שיעוררו הד והתנגדות ציבורית רחבה. הציבור והפוליטיקאים יעסקו כולם בהצעות הללו, שבסוף יורדו מסדר היום. הצעות נוספות, משמעותיות הרבה יותר מבחינת המציאות החברתית, אבל פחות פרובוקטיביות, יעברו כמעט ללא ההתייחסות ודיון ציבורי.

בהנחה, שמראש הכוונה היא ללכת לפשרה, ואנחנו מתקרבים כנראה לרגע הזה, אפשר אולי לשער עכשיו, מה עוד בלב המהלך. להבנתי, מדובר בסוגית הועדה למינוי בית המשפט העליון.

התגובות הנזעמות להצעת הנשיא נגעו בעיקר בסוגיה הזו. כנראה לא מקרי שגם הרצוג, ואפילו אלבשן ופרידמן, לא כללו בהצעות אפשרות של שליטה פוליטית קואליציונית בוועדה. שווה לשים לב, שגם בהצעת הפשרה שפרסמו אתמול פורום קהלת, בסעיף הזה אין למעשה פשרה, אלא שמירת השליטה של הקואליציה. צריך לזכור, שאנשי פורום קהלת היו מעורבים מאד בניסוח הרפורמה של לוין.

אם אנחנו מבינים שמראש לא ראו מובילי המהלך היתכנות להעברת כל החבילה, אפשר להבין למה זהו הסעיף החשוב ביותר. הדגם שעמד לנגד מובילי המהלך היה ההשתלטות של הימין על בית המשפט העליון בעשורים האחרונים. למתעניינים שווה לקרוא על פורום הפדרליסט שהוביל את המהלך. למה להחליש את בית המשפט העליון אם אפשר להשתלט עליו ולהשתמש בו לטובתך. זהו גם המהלך, שאם יצלח ישאיר חותם גדול ביותר. הרי את שאר הצעדים המוצעים אפשר יהיה לשנות בהצבעת רוב רגילה אחרי שינוי פוליטי. לעומת זאת, שליטה בוועדה למינוי שופטים למספר שנים, יכולה להשפיע על הרכב בית המשפט העליון לשנים קדימה. גם אם יבוא שינוי בהרכב הועדה, את הרכב בית המשפט לא ישנה אף אחד.

לכן, להבנתי, זהו לב המאבק כרגע. עליו לא תהיה פשרה. אולי יבואו אפילו הצעות פשרה חד צדדיות מכיוון לווין, בעיקר על רקע התסיסה הגוברת נגד המהלכים בתוך הליכוד עצמו. על העניין הזה, הם לא יוותרו.14 צפיות0 תגובות

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page