top of page
Desert Landscape

קורסים

  הקורסים מועברים כהרצאות או כסדנאות
בצורה חוויתית באמצעות טקסטים, מצגות וסרטים. 

1850983_edited.jpg

קורס חברה וכלכלה


מה בין הפרטה כלכלית, אינדיבידואליזם אידיאולוגי וניו- אייג' רוחני? באיזה מידה מדיניות כלכלית היא מדעית ועד כמה היא מודרכת מהשקפת עולם? והאם יש אלטרנטיבות?


הקורס עוסק בהבנת הקשר בין המערכות הכלכליות והחברתיות. הבנת הכלכלה כמדע ומהו המימד הערכי במדיניות הכלכלית. הקורס מתמקד בהבנת התופעות הכלכליות והכלים העומדים לרשותם של עושי המדיניות, והשקפות העולם העומדות בבסיס המדיניות. 

e3f5456f-2b7f-484e-ba92-0a1f919d1219.jfif

קורס ציונות

הציונות היא התנועה הלאומית של העם היהודי! 

מהי אותה לאומיות? מי ומהו העם היהודי? מהם התהליכים ההיסטוריים וההכרעות הערכיות שהובילו בודדים לעשות את החיבור ביניהם? מה היו האלטרנטיבות היהודיות השונות, ומה היו (וחלקן עדין) הפרשנויות הפנימיות לציונות? 

הקורס יעסוק בצמיחת הציונות, בתנאים ההיסטוריים, במאבקים הרעיוניים, בקשיים האוביקטיביים שעמדו בפני החלוצים ובכוחות שהזינו אותם.

תמונה1_edited_edited.png

קורס יחסי יהודים ערבים


האם המפגש היהודי - ערבי בארץ ישראל הוא עימות בלתי נמנע מתוקף הטבע החברתי? האם היו אלטרנטיבות שעמדו בפני מובילי המדיניות הציוניים? מה היו השקפות היסוד ביחס למפגש הלאומי?
הקורס עוסק בהתפתחות היחסים בין יהודים וערבים בארץ ישראל מראשית הציונות תוך בחינת תהליכים כלליים כגון התפתחות הלאומיות היהודית והערבית. הקורס מתמקד במיוחד בצד היהודי, מתוך נקודת המבט חורגת מההסתכלות הנראטיבית הנפוצה.

WhatsApp Image 2023-04-09 at 13.45_edited.jpg

קורס חשיבה פוליטית ודמוקרטית

מה ההבדל בין תודעת השליט לתודעתו של הציבור הרחב? האם יש מוסר מיוחד למנהיגות? האם יש לפוליטיקאים פסיכולוגיה משלהם? האם כל הפוליטיקאים מושחתים?

הקורס עוסק בהבנת הדינאמיקה הפוליטית, בהבנת הפוליטיקה כאופן יחסים מסוים המתקיים בחברה, ובפוליטיקה כמקצוע.

נלבן את סוגיית הדמוקרטיה ואת משמעויותיה, אתיקה בפוליטיקה – האם יש לפוליטיקאים מטרות חברתיות  ומדיניות ארוכות טווח? האם יש מוסר בפוליטיקה? ואיך קוראים קריאה איטית בעיתון, בין השורות.

bottom of page