top of page
Desert Landscape

ימים מיוחדים וסמינרים

  הימים המיוחדים עוסקים בנושאים מגוונים בחברה הישראלית ומועברים
בצורה חוויתית באמצעות פעילות, מצגות וסרטים. 

סמינר עמיתים בית ספרי הוא תהליך הנבנה במשותף עם קבוצת תלמידים נבחרים-מתנדבים, מתוך השכבה יחד עם המחנכים ומנחה.
התהליך כולל מפגשים בהם העמיתים לומדים את נושא הסמינר לעומק, בונים יחד משבצות להעברה, מנחים את כלל השכבה בסמינר ומתגבשים כקבוצה חברתית.

 

20220313_121313.jpg

יום דמוקרטיה ופוליטיקה

"פוליטיקה עוסקת בדיני נפשות, אומות ומדינות. היא מכריעה בסוגיות שלום ומלחמה, משפיעה על רווחה כלכלית ומעצבת את חינוך הדור, המוסר הציבורי ותרבות החיים. ...אך אליה וקוץ בה: הפוליטיקה היא גם שם נרדף לחתרנות ותככים, קשר וקנוניה, צביעות וזדון. היא מצטיירת בעיני רבים כ"עיסוק מלוכלך". שומר נפשו ירחק ממנה. איש המצפון יפנה לה עורף. יגאל אלון, אתיקה בפוליטיקה.

המשמעות: אנו מבינים שלתוצאות הפעולות וההחלטות הפוליטיות יש השפעה גדולה על חיינו. בו זמנית, אנחנו מרחיקים את עצמנו ממנה.

התוצאה: פחות מבינים את אופן הפעולה; את המורכבות ואת המשמעות של הפעולה הפוליטית; את הקושי שבמנגנון הייצוג; את הצורך להתפשר כדי לקדם מטרות; את הפער בין מה שאפשר לדעת "מבפנים" ומה שניתן לדעת "מבחוץ".

הפתרון - יום התנסות בפוליטיקה: חוויה של יום שלם, שבו המשתתפים יחוו פעולה פוליטית, ותוך כדי, יעמיקו בעמדות השונות הנמצאות במחלוקת בחברה הישראלית.

איך זה יעבוד?
היום יתחלק למספר פרקים.
בחלק הראשון, יקבלו כל אחד/ת מהמשתתפים, עמדות אישיות בשורה של נושאים מרכזיים בציבוריות הישראלית, ויגבשו לעצמם סדרי עדיפויות. בחלקים הבאים, יצטרכו המשתתפים למצוא לעצמם שותפים לדרך, לנסח קווי שותפות ולהקים מפלגות. לאחר מכן, תועמדנה מספר הצעות להצבעה, שאותן יצטרכו המשתתפים לקדם. אירוע הסיום יהיה הצבעות על הצעות ההחלטה.

לצפייה במצגת>

WhatsApp Image 2023-01-24 at 12.03.11.jpeg

סמינרים

סמינר עמיתים בית ספרי הוא תהליך הנבנה במשותף עם קבוצת תלמידים נבחרים-מתנדבים, מתוך השכבה יחד עם המחנכים ומנחה.

התהליך כולל מפגשים בהם העמיתים לומדים את נושא הסמינר לעומק, בונים יחד משבצות להעברה, מנחים את כלל השכבה בסמינר ומתגבשים כקבוצה חברתית.

סמינר חברה וכלכלה  

איך נראית המציאות החברתית-כלכלית בישראל?

נכיר נתונים, מושגים ותהליכים המעצבים את החברה. (כגון שכר מינימום, שכר חציוני, פערי שכר, תמ"ג, תקציב, מעמד בינוני נשחק וכדומה).

הכרות עם עמדות יסוד חברתיות-כלכליות; ניאו ליברליזם, תחרות ומינימום מעורבות מדינה, מול סוציאל דמוקרטיה, מדינת רווחה, מעורבות מאזנת ופערים מופחתים. ומה היכולת שלנו, כאזרחים, להיות מעורבים ומשפיעים.

 

סמינר חברה ישראלית 

הכרות עם נתונים בסיסיים של החברה הישראלית - מגורים, חינוך, מציאות כלכלית.

הכרות עם קבוצות שונות בחברה הישראלית. הכרות עם השסעים המרכזיים בחברה.

דיון על מנהיגות ואחריות אישית, בירור איפה אנחנו בתוך התמונה, והאם יש לנו רצון ויכולת לקחת חלק פעיל בעיצוב החברה?

סמינר דמוקרטיה ואזרחות

מהם מרכיבי הזהות שלנו, מהאישי ללאומי ולאנושי?

מה משמעות להיות אזרח במדינה דמוקרטית?

איך מפתחים יחס אזרחי, של מעורבות ויוזמה, בתוך הוויה צרכנית שמכוונת לקנות מהמוכן? 

למה זכות הבחירה היא רק החלק המזערי של האזרחות. 

WhatsApp Image 2023-04-10 at 13.15.29.jpeg

יום יחיד וחברה

אדם, בתוך עצמו הוא גר?

...היכול אדם לחיות תמיד רק בשביל דבר שמחוצה לו? מתי יחיה בשביל עצמו?

"האיש הסובר, שהוא חי על חשבון עצמו ובשביל עצמו, הוא במקרה הטוב, איש המרמה את עצמו. ...כוונתי  לכל אחד מבני החברה האנושית. כל מה שיש לו קיבל האדם - כל אדם – מן החברה... אל המנוחה והנחלה הגעת הודות למאמצי הכלל. המותר לך לשכוח את הנמצאים מעבר לשער? היכול מישהו לחיות בשקט? באמת בשקט? האין אנו קשורים כולנו קשר של גורל עם הכלל?"

 ( יצחק שדה - הבית והכלל)

אנחנו חיים בחברה שמציבה את היחיד כמנוגד לכלל. האנשים שאותם אנחנו פוגשים בדרך, יכולים להיות "מועילים" או "מפריעים" אך הם אינם שותפים. מערכת החינוך, משקפת חוויה זו ומקדשת את התוצאה המדידה וההישג האישי, כתכלית העליונה. המחויבות והאחריות שמפתחים התלמידים, סביב חווית הלמידה מכוונים באופן בלעדי למטרה זו. הרשתות החברתיות רק מעצימות את הכיוון.

אז מה אני מציע?

יום פעילות  – יחיד וחברה

היום יועבר באופן חוויתי ויכלול מספר פרקים. כל פרק, יועבר באמצעות מתודה שונה ויתרכז בתוכן מסוים: לבד, יחד, חופש, אחריות, מוטיבציה, יחיד וחברה.

בתחילת כל פרק יקבלו המשתתפים משימות, באמצעות מעטפה או באמצעות הסלולרי. המשתתפים יצטרכו להחליט איך ועם מי הם מבצעים את המשימות. בסוף הפעילות יתקיים סיכום משותף של הקבוצה על חוויות היום והתובנות שנובעות ממנו לכל אחד . אורך הפעילות כשש שעות.

20220313_132250.jpg

סמינר פוליטיקה ודמוקרטיה למכינות

המעורבות החברתית-פוליטית היא אחת המטרות החינוכיות של עולם המכינות. מגיבוש השקפת העולם, דרך התנדבות, השתתפות בכנסים ופעולות בעלות תכנים חברתיים-פוליטיים. לצד זה, לא תמיד מספיקים ללוות את הפעילות בחשיבה עיונית על המערכת ודרך פעולתה. אני מציע סמינר בן 3-4 ימים של לימוד וחשיבה על העולם הפוליטית בשילוב של לימוד עיוני והפעלה מעשית.

תכני הסמינר:

מיהו אדם פוליטי? ומה בין להיות פוליטי לבין להיות פוליטיקאי?

מה זה בכלל שלטון, איך הוא מתהווה ואיך מתהווה משטר. פעולה הפעלתית.

מה מייחד את הדמוקרטיה כמשטר?

מהו המשטר הפרלמנטרי, ומה ייחודו של המשטר בישראל?

יום התנסות בפוליטיקה. משחק סימולציה שנפרש על פני יום שלם בו המשתתפים צריכים לקדם עמדות וע"י כך לחוות את המורכבות של החיים הדמוקרטיים.

היסטוריה של הפוליטיקה הישראלית. איך היא התפתחה ואיך הגענו לחלוקות ולמושגים המקובלים היום.

איך מתגבשת עמדה, בכלל ועמדה פוליטית בפרט. התנסות בבירור העמדות האישיות. מה הערכים, הנחות היסוד והניתוח הרציונלי שהוביל אותי לעמדה.

מוסר הפוליטיקה. האם יש "מוסר מיוחד" לחיים הפוליטיים? פעילות בה החניכים יבחנו את עמדתם המוסרית במערכות שונות.

איך אנחנו יכולים לפעול? מה האפשרויות שלנו?

אפשרות לשלב בסמינר מפגש עם פוליטיקאים שיספרו על המערכת מנקודת מבטם.

20220313_121313.jpg
bottom of page