top of page
חיפוש

מרוב עצים לא רואים את היער

11.2018


To boost the post’s SEO, include a keyword in the title.


"מרוב עצים לא רואים את היער"

"פעם אחת זו טעות, פעמיים זה מקרה, שלוש פעמים זו שיטה"

לא פשוט להבין את ההתרחשויות סביב רצועת עזה. הרבה מאד כוחות ואינטרסים פועלים, ואנו, אלה ש"בחוץ", לא חשופים לחלק גדול מהמידע וההתרחשויות מתחת לפני השטח.

איננו יודעים איזה מסרים עוברים בין הצדדים באמצעות המצרים או הקטרים, איננו יודעים מי יזם את הפעולה שהציתה את ההתלקחות האחרונה, בעיצומם של מגעים מתקדמים מאד להסדרה. וזה רק קצה הקרחון.

כדי לנסות להבין את המתרחש סביב רצועת עזה צריך כנראה קצת פרספקטיבה. כמו שאומרים, לתפוס מרחק. אירוע רודף אירוע, הסלמה ואחריה רגיעה. התחושה שמיצרים פרשנים בתקשורת היא של העדר מדניות סדורה. כשבוחנים את האירועים כל אחד לגופו, התגובות נראות שקולות וענייניות. בדרך כלל, כך מדווחים לנו, המדיניות שננקטת היא בהמלצת הצבא. התוצאה כמו שאנו רואים, היא התמשכות המצב.

המסר שעובר לציבור הוא שזה המצב, שאין באמת מה לעשות. הנוסח המקובל הוא שישנן לכאורה שתי אפשרויות שלמעשה מובילות לאותה תוצאה.

הראשונה, להיכנס לעזה, לכבוש אותה במחיר כבד. ישראל תחזור לנהל את עזה או שתצא ממנה והתוצאה תהיה עליה של כוחות עוד יותר קיצוניים מהחמאס.

האפשרות השנייה היא "להכיל" את המצב, ולייצר הסדרות והרתעות בעלות טווח מוגבל. אפילו מערכת הביטחון תומכת בכך.

כשמתחילים להגביה את המבט, מתברר שלכל הפעולות שנעשות בשנים האחרונות, יש תוצאה אחת.

בהבנתי את הפוליטיקה, הבעיה אינה בחוסר אלטרנטיבות. התוצאה אינה עניין של ברירה, או של טעות. הנוסח שאני מציע, "פעם אחת – טעות, פעמיים – מקרה, שלוש פעמים שיטה".

התוצאה המשותפת לכל הפעולות המדיניות הנוגעות לעזה, מאז עלייתו של נתניהו לשלטון ב 2009, היא שימור כוחו ושליטתו של החמאס ברצועת עזה. לאחרונה זה אפילו נרמז באופן כמעט גלוי, "אין אלטרנטיבה טובה יותר".

בכל סבב, ניצל החמאס, או שמא נדייק ונאמר - הפלג שמעוניין להשאיר את החמאס כארגון צבאי ולא להפוך אותו לארגון פוליטי בלבד - מסכנה לפגיעה משמעותית בשליטתו. מבצע צוק איתן הציל אותו מהפיוס הפנים פלסטיני, ההתרחשות של החודשים האחרונים, ובעיקר התקופה האחרונה, מהלחץ העצום שהפנה לגביו אבו מאזן.

המדיניות הזו מחלישה במכוון את העמדה הנגדית בציבור הפלסטיני, בראשותו של אבו מאזן, שנאלץ להקצין בעצמו את התבטאויותיו כלפי ישראל, כדי לשמור על לגיטימיות בתוך ציבורו. החמאס הפך להיות התירוץ מדוע לא לדבר עם המתונים, כי במילא הם לא שולטים בעזה, ובמקביל כלי להפיכתם לקיצוניים יותר.

המבצעים הצבאיים, נשארים מוגבלים, לשם "ייצור הרתעה", לא כדי להפיל את שלטון החמאס. וכל צעד כאמור, כשעומד בפני עצמו, נתפס כהגיוני, ומתקבל בתמיכה ציבורית רחבה. כולנו לא רוצים עשרות הרוגים.

השיטה עובדת כל כך טוב, שאנחנו לא מבחינים שיש היגיון בשיגעון. שימור המצב. שימור האיום. מניעת צמיחתם של כוחות המעוניינים בשיתוף פעולה בצד הפלסטיני.

האיום המתמיד על יישובי עוטף עזה והדרום הוא לא מציאות שנכפתה ע"י גורם חיצוני בלבד. היא מציאות מבוקשת, ע"י נתניהו, לצורך מדיניות פנים שתשמר בציבוריות הישראלית את התודעה שעל חרבנו נחייה. לא צריך כל יום, אפשר סבב כל כמה חודשים.

Format each of your headings below to Heading 2 to keep your post neat and SEO-friendly.


It might help to break up your introduction into 2 or 3 main points, so it’s easy for your readers to follow. Each paragraph or two should focus on one point.


Check Your Post Settings


Explore the sidebar on the left. You can add media to add color to your post. You can also change the cover image, optimize the SEO Settings, add categories or tags, and much more. Spend some time discovering each tab and learn how you can enhance your future posts.

Add a Closing Message

End by restating your main message. You can sign off with a funny note or an open question.

Use this space to tell readers what they should do next. Invite readers to leave a comment, or add a button with your main call-to-action, e.g., Buy Now or Subscribe.

2 צפיות0 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page